fbpx

Åbent: ALLE DAGE ( mandag kun efter aftale )

Konfirmand Race - Ansvarsfraskrivelse
Af forsikringsmæssige grunde skal personer, der besøger Odense Gokart Hal anføre deres personlige oplysninger.
ANSVARSFRASKRIVELSE - Jeg accepterer med min underskrift, at brugen af Odense Gokart Hal, og de tilhørende gokarts sker på mit eget ansvar. - Ansvarsfraskrivelsen gælder for ejendele, herunder især tøj og værdier efterladt uden opsyn samt ting mister/glemt i gokarten eller på banen. Odense Gokart Hal har skabe til rådighed, hvis man ønsker værdigenstande låst inde. - Odense Gokart Hal hæfter ikke for person- eller tingskade, som jeg eller tredjemand måtte forvolde, samt skader jeg måtte lide som følge af tredjemand, eller som jeg måtte forvolde på tredjemand. - Ovenstående ansvarsfraskrivelse gælder ikke for skader, der måtte opstå som følge af groft uagtsomme eller forsætlige handlinger, der udføres af Odense Gokart Hal eller dets ansatte eller repræsentanter. - Gokartkørsel kræver høj koncentration, fysisk styrke og god opførsel. Jeg erklærer derfor, at jeg er i god fysisk tilstand, og at jeg ikke er påvirket af alkohol, stoer eller medicin, der kan gøre mig uegnet til at køre gokart. Det understreges, at personer med hjerteproblemer eller forhøjet blodtryk, gravide og personer med rygskader er i farezonen og må derfor ikke køre hos Odense Gokart Hal. - Jeg vil følge alle anvisninger, som medarbejderne eller repræsentanter for Odense Gokart Hal opstiller for mig. - Jeg hæfter selv for skader på gokarten eller Odense Gokart Hals øvrige udstyr/anlæg, såfremt jeg agerer groft uagtsomt, udøver hærværk eller tilsidesætter de anvisninger, som medarbejderne eller repræsentanterne for Odense Gokart Hal opstiller for mig. - Odense Gokart Hal har min tilladelse til at gemme og internt behandle mine personlige oplysninger.
0