fbpx

Åbent: ALLE DAGE (Man - Tors på forespørgsel)

Miljøet i Odense Gokart Hal

 

Odense Gokart Hal bestræber sig på at minimere miljøpåvirkningen i samtlige trin af vores forretning.

Ved indkøb af varer og tjenester vil Odense Gokart Hal aktivt tilstræbe at købe produkter og tjenester, der giver mindre miljøpåvirkning ved fremstilling, transport, anvendelse og destruktion eller genvinding.

Odense Gokart Hal satser på udvikling, fremstilling, markedsføring og anvendelse af produkter, der falder inden for rammerne af den forretningsidé, så miljøbelastningen løbende reduceres.

Samtlige medarbejdere er oplyst om miljøspørgsmål, og vi tilskynder til et aktivt miljøengagement.

Love og andre myndighedskrav er absolutte minimumskrav. Odense Gokart Hal skal konstant tilstræbe en højere miljøstandard.

Kunderne kan aktivt mærke Odense Gokart Hals miljøpolitik. Bl.a. bruger vi Alkylatbenzin, fra Aspen, i vores gokarts. 

Aspen alkylatbenzin er stort set fri for benzen, aromater, olefiner (såkaldte krakkede komponenter) og svovl. Benzindampe og udstødning fra Aspen-brændstof er betydeligt mindre sundhedsskadelige end emissioner fra almindelig benzin. Luften bliver renere, og sundhedsrisiciene minimeres, når man anvender Aspen alkylatbenzin som drivmiddel.